Research Report

Research Report

AZKA Research Report is free to access for the public. The purpose of these publications is to share our Zakat research findings and Islamic Finance knowledge among society. These publications are refined in collaboration with Zakat Institution, Academician, and Accredited Public Bodies.

SIRI KAJIAN 13


Wakalah Zakat Korporat Dalam Kalangan Syarikat

SIRI KAJIAN 12


Kesediaan Guru Sekolah Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji

SIRI KAJIAN 11


Mekanisme Memotivasi Pembayar Zakat Korporat Pasca COVID-19: Pendekatan Kerjasama Awam-Swasta

SIRI KAJIAN 10


Zakat Mustaghallat Analisis Terhadap Isu Syariah dan Potensi Kutipannya

SIRI KAJIAN 9


Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

SIRI KAJIAN 8


Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

 

SIRI KAJIAN 7

 

Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

 

SIRI KAJIAN 6

 

Parameter Harta Syubhah Dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

 

SIRI KAJIAN 5


Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam Dan Koperasi – Analisis Kandungan

SIRI KAJIAN 4


Potential And Strategy Of Zakat Collection From Foreign Worker

SIRI KAJIAN 3


Qadha Zakat Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

 

SIRI KAJIAN 2


Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat

SIRI KAJIAN 1

Kutipan Zakat Rentas Sempadan – Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia