Research Report

Research Report

AZKA Research Report is free to access for the public. The purpose of these publications is to share our Zakat research findings and Islamic Finance knowledge among society. These publications are refined in collaboration with Zakat Institution, Academician, and Accredited Public Bodies.

SIRI KAJIAN 9

 
Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

SIRI KAJIAN 8

 
Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

SIRI KAJIAN 7

 
Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

SIRI KAJIAN 6

Parameter Harta Syubhah Dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

SIRI KAJIAN 5

Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam Dan Koperasi – Analisis Kandungan

SIRI KAJIAN 4

  Potential And Strategy Of Zakat Collection From Foreign Worker  

SIRI KAJIAN 3

Qadha Zakat
Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

SIRI KAJIAN 2

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Dari Institusi Korporat

SIRI KAJIAN 1

Kutipan Zakat Rentas Sempadan – Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia

The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Instagram