Archives

Qadha Zakat: Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

Objektif kajian ini adalah untuk: (1) Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat korporat khususnya di kalangan syarikat korporat dan; (2) Mencadangkan penambahbaikan yang perlu kepada Institusi Zakat dari perspektif pendekatan berasaskan nilai (value-based).

Read More

Kutipan Zakat Rentas Sempadan – Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia

  • December 25, 2021
  • Comments off

Ini merupakan kajian yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Akademi Zakat (AZKA) dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM). Kajian ini menggariskan tiga objektif kajian seperti berikut: 1) Menjelaskan konsep dan falsafah kutipan zakat dalam Islam2) Mengkaji teori persempadanan kutipan zakat dalam hukum fiqh Islam3) Menganalisis realiti kutipan zakat rentas sempadan dalam realiti di Malaysia berasaskan […]

Read More