Monthly Archives: March 2022

AZKA Research Interview Session With Universiti Malaysia Pahang (UMP)

  • March 31, 2022
  • Comments off

AZKA Research Interview Session with Researcher from Universiti Malaysia Pahang (UMP). The project  title is “Pembangunan Garis Panduan Tolakan Zakat untuk Zakat Pendapatan bagi Isteri Yang Menyumbang Kepada Nafkah Keluarga” under the Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) sponsored by the Ministry of Education Malaysia. This study is currently entering a field study that requires input […]

Read More

AZKA Participation In 1st International On Islamic Economics 2022

  • March 30, 2022
  • Comments off

AZKA had the opportunity to participate in “1st International on Islamic Economics 2022” organized by the International Research Center of Islamic Economics and Finance (IRCEIF-KUIS) and the Center for Islamic Economics (CIE-IIUM) in collaboration with  Islamic University of Maldives, UIN Al-Raniry, IsDB Institute adn KUISCELL Sdn Bhd. This webinar aims to increase public awareness and understanding […]

Read More

AZKA Knowledge Sharing Session Malaysian Medical Relief Society (MERCY)

  • March 24, 2022
  • Comments off

AZKA Knowledge Sharing Session with Medical Relief Society (MERCY) to study the Non Profit Organization company’s operating strategy in promoting zakat as a Zakat Agent. The session was attended by Mr Amrul Hazarin Hamidon, Head of ISF Fundrasing and Mr Muhammad Asyraf from MERCY. The 1 hour session explores the methods of improvement that can […]

Read More

Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

Kajian yang bertajuk “Faktor-faktor peningkatan kutipan dan pembayar zakat ketika pandemik Covid-19” adalah bertujuan untuk membuat satu analisis peningkatan prestasi bilangan pembayar dan jumlah kutipan zakat dalam tempoh Pandemik Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Faktor-faktor tersebut ialah pematuhan membayar zakat, keyakinan, pengetahuan mengenai zakat, motivasi membayar zakat, kaedah membayar zakat, peraturan zakat dan ahli lembaga pengurusan serta perkaitan faktor tersebut dengan niat membayar zakat. Kerangka kajian adalah berdasarkan kepada Theory of Planned Behavior.

Read More

Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

Objektif pembangunan projek ini adalah seperti berikut:
1. Merumuskan fungsi platform blockchain dengan sistem pungutan zakat yang dilaksanakan.
2. Merancang dan mengembangkan blockchain pungutan zakat melalui platform kontrak pintar (smart contract) berasaskan Distrubuted Hyperledger Technology.
3. Meningkatkan kemampuan perisian(demo blockchain pungutan zakat) dari segi ketelusan, kebolehkesanan dan laporan terkini (real time) yang berkaitan dengan transaksi pungutan dan seterusnya meningkatkan keyakinan orang ramai dalam pembayaran zakat.

Read More

Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Kajian “Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam” ini dijalankan berpandukan tiga objektif utama, iaitu;
1. Menjelaskan konsep aset digital dan kedudukannya dalam hukum islam
2. Mengkaji kedudukan aset digital sebagai aset yang wajib dizakatkan dalam hukum Islam
3. Menganalisis isu-isu hukum dalam perlaksanaan zakat ke atas aset digital.

Read More

Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Kajian ini cuba mengetengahkan sebab-sebab berlakunya isu syubhah dalam harta disamping menjelaskan panduan, kaedah dan pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian ini juga cuba untuk mengusulkan jawapan kepada beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh sesetengah pihak berkaitan harta syubhah dalam pendapatan dan transaksi kewangan merangkumi gaji, perniagaan, penerimaan wang, keuntungan pelaburan, perniagaan dari modal haram dan sebagainya.

Read More

Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan

Kajian ini memberi fokus kepada perakaunan zakat perniagaan bagi institusi perbankan Islam dan koperasi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diguna pakai bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi. Selain itu, kajian ini juga akan mengemukakan cadangan format taksiran zakat perniagaan bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi yang komprehensif dan praktikal. Institusi zakat disaran menyediakan format atau templat taksiran zakat perniagaan khusus mengikut bentuk perniagaan yang lengkap dan komprehensif.

Read More

Kenali AZKA Corner (No. 4) @ KITAB

AZKA Corner keempat berada di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang. Ia diwujudkan dengan kerjasama Etiqa Takaful. Disini, buku-buku zakat banyak dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar, penysarah serta penyelidik yang berminat mendalami tentang zakat. Lokasi AZKA Corner @ KITAB: Pulau Pinang (https://goo.gl/maps/WgBdiJyC2ynYcQ1U7) Untuk lebih banyak info layari https://azka.zakat.com.my/azkacorner/

Read More