Archives

AZKA WEBINAR BERSIRI: AL-DAYN: REALITI HUTANG

Rujuk laman utama: https://azka.zakat.com.my/webinar-bersiri-al-dayn-realiti-hutang Mari sertai webinar bersiri al-Dayn bagi mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang realiti hutang dalam kehidupan seharian kita. Bersama-sama, kita akan memahami, dan memperoleh info dan perkembangan terkini berkenaan hutang. Jom ikuti secara online eksklusif hanya di Facebook PPZ dan Youtube PPZ untuk ketiga-tiga siri ini: Kelebihan menyertai webinar bersiri ini: 1. […]

Read More

SEMINAR PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM: BEDAH SIASAT WANG GAJI

SEMINAR PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM: BEDAH SIASAT WANG GAJI 13 Sept 2023: Alhamdulillah, pada tarikh ini telah berlangsungnya program bersama UMW anjuran AZKA di Menara UMW.  Program membawa tajuk Bedah Siasat Wang Gaji disampaikan oleh Tn Shamsuddin Kadir (Perunding Kewangan Rakyat), dan dimoderatorkan oleh Puan Nurul Shuhada Mamat (Eksekutif Penyelidikan, AZKA).

Read More

AZKA at International Short Course in Zakat Fund Management

AZKA at International Short Course in Zakat Fund Management 13 September 2023: En. Muhsin Nor Paizin (Pengurus AZKA-PPZ) telah membentangkan topik bertajuk “ZAKAT FUND MANAGEMENT: STRATEGIES FOR FUND RAISING” di Ruang Theater FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Slide pembentangan dikongsikan: https://bit.ly/muhsinFEBI

Read More

AZKA at 1st AISZAWA (ACEH, INDONESIA)

AZKA at 1st AISZAWA (ACEH, INDONESIA) 12 September 2023: The 1st Aiszawa (Aceh Internasional Seminar on Zakat and Wakaf) kolaborasi Baitul Mal Aceh dan FEBI UIN Ar-Raniry telah dilaksanakan dengan sukses. En. Muhsin Nor Paizin (Pengurus AZKA-PPZ) telah membentangkan topik bertajuk “Definisi dan Kriteria Asnaf Zakat: Perspektif dan Amalan di Malaysia”. Semoga ia memberi manfaat […]

Read More

WEBINAR BERSIRI: FIQH ZAKAT KONTEMPORARI 2023

Rujuk laman utama: https://azka.zakat.com.my/zakatkontemporari2023/ Mari sertai webinar bersiri Fiqh Zakat Kontemporari Edisi 2023 bagi mendapatkan pemahaman mendalam tentang zakat dalam konteks aset digital, pelaburan, dan simpanan KWSP. Bersama-sama, kita akan memahami, dan memperoleh maklumat terkini dalam bidang zakat. Jom ikuti secara online eksklusif hanya di Facebook PPZ dan Youtube PPZ untuk ketiga-tiga siri ini: Kelebihan […]

Read More

WEBINAR BERSIRI: CAKNA PENGURUSAN PUSAKA ISLAM

Rujuk laman utama: https://azka.zakat.com.my/webinar-bersiri-cakna-pengurusan-pusaka-islam/ Dalam Islam, terdapat suatu kaedah pembahagian harta pusaka yang dikenali sebagai Faraid. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut Hukum Syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dibayar hutang piutangnya dan dilaksanakan wasiatnya (sekiranya ada). Sungguhpun begitu, masih ramai yang belum cakna tentang […]

Read More

AZJAF’s Highlight #2 – Empowering Education Among Asnaf Through Distribution Of Zakat From The Perspective Of Maqasid Syariah.

Title: Empowering Education Among Asnaf Through Distribution Of Zakat From The Perspective Of Maqasid Syariah. Author:Halim Ismail (IIUM) & Noor Azizi Ismail (USIM) Abstract:This study examines the empowerment of education among the asnaf through the distribution of zakat according to the perspective of maqasid syariah. This study presents the debate of scholars regarding the distribution […]

Read More

AZJAF’s Highlight #1 – Improving Livelihood at Household Level with Zakat Based Conscious Financing.

Title: Improving Livelihood at Household Level with Zakat Based Conscious Financing. Author:Lyla Latif (Teaching Fellow at the University of Warwick and CEO of Lai’Latif & Co.) Abstract:This paper explores spending zakat to support the financial improvement of women from low- or no-income households. It assesses the feasibility of remitting zakat over the m-pesa platform. M-pesa […]

Read More

Laporan Kajian: Zakat Al-Mustaghallat

Buku ini membincangkan pandangan syarak dan potensi kutipan zakat al-Mustaghallat terhadap industri yang berkaitan dengannya. Kepentingan buku ini juga untuk mengenal pasti sumber baru zakat al-Mal al-Mustafad serta meramalkan jumlah kutipan baru bagi institusi zakat di Malaysia secara amnya, dan memperkayakan rujukan penyelidikan syariah. 🌏 Muat turun percuma di: https://bit.ly/ska10-2022 Untuk lebih banyak info layari […]

Read More