Laporan Kajian: Zakat Al-Mustaghallat

Laporan Kajian: Zakat Al-Mustaghallat

Buku ini membincangkan pandangan syarak dan potensi kutipan zakat al-Mustaghallat terhadap industri yang berkaitan dengannya. Kepentingan buku ini juga untuk mengenal pasti sumber baru zakat al-Mal al-Mustafad serta meramalkan jumlah kutipan baru bagi institusi zakat di Malaysia secara amnya, dan memperkayakan rujukan penyelidikan syariah.

🌏 Muat turun percuma di: https://bit.ly/ska10-2022

Untuk lebih banyak info layari https://azka.zakat.com.my/azkacorner/

Categories: Article
Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published.