Archives

Thank You 2021. Welcome, 2022.

As we bid farewell to 2021, we do so with praise for the All-Mighty for the blessings He has showered us with. The AZKA-PPZ team wants to thank everyone for the support and commitment to our vision of a thriving, closer Muslim community, powered by Zakat. Let us pray together that we will be able […]

Read More

Adakah Pemiutang Perlu Membayar Zakat Walaupun Duit Hutang Masih Belum Diterima?

Soalan Assalamualaikum. Saya ingin bertanya adakah hutang perlu dizakatkan? Sama ada orang berhutang dengan saya mahupun saya berhutang dengan orang lain. Mohon penjelasan. Jawapan Ringkas Sudut Pemiutang: Secara umumnya diwajibkan membayar zakat dalam setiap keadaan. Perbezaannya hanya dari sudut kewajipan waktu pembayarannya sahaja. Sekiranya hutang tersebut boleh diperolehi atau berpotensi dilunaskan dalam tahun semasa zakat ditaksir, […]

Read More

Zakat Gratuiti dan Imbuhan

Ramai yang keliru tentang kedudukan gratuiti dan imbuhan yang diterima samada tunduk kepada zakat atau tidak. Bagi memudahkan kefahaman, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai konsep gratuiti itu sendiri. Gratuiti menurut Kamus Dewan bermaksud ganjaran biasanya berupa wang yang diberikan oleh majikan kepada pekerja yang berhenti atau bersara sebagai penghargaan kepada perkhidmatan yang telah diberikan. […]

Read More

Zakat on Trade

The majority of scholars among the companions, the followers, the generation after them, and the jurists who came subsequently held that zakat on merchandise is compulsory. Abu Dawud and al-Baihaqi relate that Samurah ibn Jundub reported: “The Prophet used to command us to pay sadaqah from [the goods] we had for sale.” Ad-Daraqutni and al-Baihaqi […]

Read More

PPZ-MAIWP, ZPP & MAINPP Turut Membantu

Program Sentuhan Kasih MAIWP turut mendapat kerjasama daripada Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Wakaf Pulau Pinang dan Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang yang telah menyumbang barangan keperluan yang bernilai RM100,000 untuk kami agihkan kepada mereka yang terlibat dengan musibah banjir di Wilayah Persekutuan. […]

Read More

PPZ-MAIWP dan MAIJ Bekerjasama

Alhamdulillah, Program Sentuhan Kasih MAIWP mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam Johor yang telah menyumbang 1,000 kotak barang makanan kering untuk kami agihkan kepada mereka yang terlibat dengan musibah banjir di Wilayah Persekutuan. TERIMA KASIH kepada Tn.Hj. Zulkifly Hj. Mohd Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Johor yang turut hadir bagi menyerahkan sumbangan ini. […]

Read More

PPZ-MAIWP dan LZNK Berganding Bahu

Alhamdulillah, Program Sentuhan Kasih MAIWP mendapat kerjasama daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman yang telah menyumbang 6000 kampit beras untuk kami agihkan kepada mereka yang terlibat dengan musibah banjir di Wilayah Persekutuan. TERIMA KASIH kepada Syeikh Zakaria Bin Othman, CEO Lembaga Zakat Negeri Kedah yang turut hadir bagi menyerahkan sumbangan ini. Kepada individu mahupun […]

Read More

Karikatur Ustaz Amil No. 7

Barangsiapa memiliki dua nikmat ini (waktu lapang dan nikmat sihat), hendaklah ia mensyukurinya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barangsiapa yang tidak bersyukur, maka dialah orang yang tertipu. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah-Nya untuk memanfaatkan dua nikmat ini dalam ketaatan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dan terperdaya. […]

Read More