Monthly Archives: December 2021

Adakah Pemiutang Perlu Membayar Zakat Walaupun Duit Hutang Masih Belum Diterima?

Soalan Assalamualaikum. Saya ingin bertanya adakah hutang perlu dizakatkan? Sama ada orang berhutang dengan saya mahupun saya berhutang dengan orang lain. Mohon penjelasan. Jawapan Ringkas Sudut Pemiutang: Secara umumnya diwajibkan membayar zakat dalam setiap keadaan. Perbezaannya hanya dari sudut kewajipan waktu pembayarannya sahaja. Sekiranya hutang tersebut boleh diperolehi atau berpotensi dilunaskan dalam tahun semasa zakat ditaksir, […]

Read More

Qadha Zakat: Hukum dan Asas Kaedah Kiraan

Objektif kajian ini adalah untuk: (1) Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat korporat khususnya di kalangan syarikat korporat dan; (2) Mencadangkan penambahbaikan yang perlu kepada Institusi Zakat dari perspektif pendekatan berasaskan nilai (value-based).

Read More

Zakat Gratuiti dan Imbuhan

Ramai yang keliru tentang kedudukan gratuiti dan imbuhan yang diterima samada tunduk kepada zakat atau tidak. Bagi memudahkan kefahaman, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai konsep gratuiti itu sendiri. Gratuiti menurut Kamus Dewan bermaksud ganjaran biasanya berupa wang yang diberikan oleh majikan kepada pekerja yang berhenti atau bersara sebagai penghargaan kepada perkhidmatan yang telah diberikan. […]

Read More

Zakat on Trade

The majority of scholars among the companions, the followers, the generation after them, and the jurists who came subsequently held that zakat on merchandise is compulsory. Abu Dawud and al-Baihaqi relate that Samurah ibn Jundub reported: “The Prophet used to command us to pay sadaqah from [the goods] we had for sale.” Ad-Daraqutni and al-Baihaqi […]

Read More

PPZ-MAIWP, ZPP & MAINPP Turut Membantu

Program Sentuhan Kasih MAIWP turut mendapat kerjasama daripada Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Wakaf Pulau Pinang dan Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang yang telah menyumbang barangan keperluan yang bernilai RM100,000 untuk kami agihkan kepada mereka yang terlibat dengan musibah banjir di Wilayah Persekutuan. […]

Read More

PPZ-MAIWP dan MAIJ Bekerjasama

Alhamdulillah, Program Sentuhan Kasih MAIWP mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam Johor yang telah menyumbang 1,000 kotak barang makanan kering untuk kami agihkan kepada mereka yang terlibat dengan musibah banjir di Wilayah Persekutuan. TERIMA KASIH kepada Tn.Hj. Zulkifly Hj. Mohd Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Johor yang turut hadir bagi menyerahkan sumbangan ini. […]

Read More

Kutipan Zakat Rentas Sempadan – Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia

  • December 25, 2021
  • Comments off

Ini merupakan kajian yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Akademi Zakat (AZKA) dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM). Kajian ini menggariskan tiga objektif kajian seperti berikut: 1) Menjelaskan konsep dan falsafah kutipan zakat dalam Islam2) Mengkaji teori persempadanan kutipan zakat dalam hukum fiqh Islam3) Menganalisis realiti kutipan zakat rentas sempadan dalam realiti di Malaysia berasaskan […]

Read More