Seminar Amwal Fadhilah

Seminar Amwal Fadhilah

  • Post by:
  • October 8, 2019
  • Comments off

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Masyarakat, mana pun tidak mungkin dilepaskan dari permasalahan pengurusan sumber harta kerana menjadi salah satu dari keutamaan manusia

Berikut adalah Kertas Seminar yang boleh di muat turun sebagai rujukan:-

Categories: Past Events