Kewangan sosial telah memainkan peranan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan sosio-ekonomi. Secara umumnya, kewangan sosial bermaksud suatu pendekatan mengurus dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Kewangan sosial juga ditakrifkan sebagai penyediaan perkhidmatan kewangan untuk membina perlindungan sosial kepada golongan berkeperluan; serta membantu mengurangkan kebergantungan mereka melalui kerjasama komuniti, pembiayaan mikro, perusahaan, bantuan dermawan dan sumber pelaburan