Konvensyen Murabbi Ummah Peringkat Kebangsaan 2019

Konvensyen Murabbi Ummah Peringkat Kebangsaan 2019

  • Post by:
  • September 28, 2019
  • Comments off

Kewangan sosial telah memainkan peranan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan sosio-ekonomi. Secara umumnya, kewangan sosial bermaksud suatu pendekatan mengurus dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Kewangan sosial juga ditakrifkan sebagai penyediaan perkhidmatan kewangan untuk membina perlindungan sosial kepada golongan berkeperluan; serta membantu mengurangkan kebergantungan mereka melalui kerjasama komuniti, pembiayaan mikro, perusahaan, bantuan dermawan dan sumber pelaburan

Categories: Past Events