AZKA TALK 02/20

AZKA TALK 02/20

  • Post by:
  • November 25, 2019
  • Comments off

Peranan Zakat Dalam Menangani Kesanjangan Ekonomi

Zakat secara sinonimnya dikaitkan sebagai bantuan kepada orang susah. Dalam Bahasa lebih santun, zakat dimanfaatkan untuk membantu golongan berpendapatan rendah seperti fakir dan miskin.

Zakat pada hakikatnya adalah mekanisme ekonomi yang berbentuk global tetapi bersifat manusiawi. Memperkasakan zakat bermakna memperkasakan manusia

Itulah falsafah zakat yang indah di sisi Islam. Melalui agihan zakat kepada golongan berpendapatan rendah (fakir miskin) ia dapat menambah kuasa beli mereka dan mempertingkatkan perbelanjaan penggunaan secara aggregate. Dengan ini kekayaan negara akan dapat diagihkan dikalangan masyarakat secara saksama dan berkesan sehingga tiada seorang umat Islam pun berada dalam kemiskinan dan kelaparan

Categories: Past Events