Zakat, satu rukun agama dan pasti setiap individu bergelar muslim tidak mempersoal kewajipan menunaikannya. Cukai pula, walaupun tiada tuntutan khusus dari segi agama serta menjadi perdebatan dikalangan ilmuan Islam, cukai tidak dinafikan merupakan instrumen utama bagi memastikan pembangunan dan pertumbuhan negara dapat dipacu sebaik mungkin. Namun, adakah kedua-dua perkara ini merupakan pelengkap atau pertindihan dalam sistem ekonomi di Malaysia