AZKA TALK 01/20

AZKA TALK 01/20

  • Post by:
  • February 20, 2020
  • Comments off

Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi

Program AZKA Talk kali ini memperkenalkan dengan lebih jelas tentang kepentingan berzakat dan bagaimana zakat dapat membantu dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan ummah.

Dengan berzakat juga dapat memberi sumbangan kepada kitaran ekonomi dimana secara tidak langsung membantu meningkatkan sosioekonomi umat islam

AZKA Talk kali ke 3 ini membawakan seorang tokoh khas ekonomi iaitu Dr Muhammed Abdul Khalid yang juga merupakan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri bagi membincangkan topik yang bertajuk Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi.

Berikut adalah artikel yang boleh di muat turun sebagai rujukan:-

Categories: Past Events