Monthly Archives: November 2019

Persidangan Zakat Dan Cukai Kebangsaan 2019

  • November 26, 2019
  • Comments off

Zakat, satu rukun agama dan pasti setiap individu bergelar muslim tidak mempersoal kewajipan menunaikannya. Cukai pula, walaupun tiada tuntutan khusus dari segi agama serta menjadi perdebatan dikalangan ilmuan Islam, cukai tidak dinafikan merupakan instrumen utama bagi memastikan pembangunan dan pertumbuhan negara dapat dipacu sebaik mungkin. Namun, adakah kedua-dua perkara ini merupakan pelengkap atau pertindihan dalam […]

Read More

AZKA TALK 02/20

  • November 25, 2019
  • Comments off

Peranan Zakat Dalam Menangani Kesanjangan Ekonomi Zakat secara sinonimnya dikaitkan sebagai bantuan kepada orang susah. Dalam Bahasa lebih santun, zakat dimanfaatkan untuk membantu golongan berpendapatan rendah seperti fakir dan miskin. Zakat pada hakikatnya adalah mekanisme ekonomi yang berbentuk global tetapi bersifat manusiawi. Memperkasakan zakat bermakna memperkasakan manusia Itulah falsafah zakat yang indah di sisi Islam. […]

Read More