Penyerahan Buku Ilmiah Terbitan PPZ-MAIWP di AZKA Corner@UM

Penyerahan Buku Ilmiah Terbitan PPZ-MAIWP di AZKA Corner@UM

AZKA Corner @ UM
4 Jan 2022

AZKA mengadakan lawatan ke AZKA Corner @ UM bagi menyerahkan sumbangan buku penerbitan PPZ-MAIWP bagi menambah koleksi sudut bacaan AZKA Corner.

Adalah diharapkan pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dapat menggunakan sudut bacaaan AZKA Corner ini dengan sebaiknya membaca dan mengulang kaji buku-buku zakat yang telah disediakan.

From Media