Penyerahan Buku Ilmiah Terbitan PPZ-MAIWP di AZKA Corner@KPBKL

Penyerahan Buku Ilmiah Terbitan PPZ-MAIWP di AZKA Corner@KPBKL

Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur
16 Dec 2021

AZKA mengadakan lawatan ke AZKA Corner @ KPBKL bagi menyerahkan sumbangan buku penerbitan PPZ-MAIWP bagi menambah koleksi sudut bacaan AZKA Corner.

Adalah diharapkan pelajar Akademi Pengajian Islam Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur dapat menggunakan sudut bacaaan AZKA Corner ini dengan sebaiknya membaca dan mengulang kaji buku-buku zakat yang telah disediakan.

From Media