AZKA TALK 01/20: Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi

AZKA TALK 01/20: Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi

Bilik Perdana, Aras LG, Dewan Perdana Felda
5 Feb 2020

Tema: Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi

Program AZKA Talk kali ini memperkenalkan dengan lebih jelas tentang kepentingan berzakat dan bagaimana zakat dapat membantu dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan ummah.

Dengan berzakat juga dapat memberi sumbangan kepada kitaran ekonomi dimana secara tidak langsung membantu meningkatkan sosioekonomi umat islam

AZKA Talk kali ke 3 ini membawakan seorang tokoh khas ekonomi iaitu Dr Muhammed Abdul Khalid yang juga merupakan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri bagi membincangkan topik yang bertajuk Zakat Pelengkap Instrumen Ekonomi.

Program dihadiri oleh peserta-peserta yang mana merupakan pengurusan tertinggi mewakili syarikat.


From Media