Seminar Zakat Amwal Fadhilah (Harta Lebihan)

Seminar Zakat Amwal Fadhilah (Harta Lebihan)

Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
8 Oct 2019

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Masyarakat, mana pun tidak mungkin dilepaskan dari permasalahan pengurusan sumber harta kerana menjadi salah satu dari keutamaan manusia.

PENDAFTARAN DIBUKA untuk Seminar Zakat Amwal Fadhilah anjuran bersama Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) dan IRCIEF KUIS dengan kerjasama Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Yuran penyertaan adalah PERCUMA. Tempat adalah terhad kepada 100 peserta sahaja.

Skop Seminar tertumpu berkaitan Konsep Harta dalam Islam tumpuan kepada Amwal Fadilah (Harta Lebihan) yang boleh dibincangkan dalam pelbagai kategori. antaranya ialah:

  • Konsep Pengurusan Amwal Fadilah.
  • Zakat  Amwal Fadhilah Amalan di Malaysia. Zakat  Hutang Lapok 
  • Zakat Hutang  Lapok
  • Zakat Harta Yang Digadaijanji [المرهونة ] Amalan di Malaysia.
  • Zakat Harta yang tidak dituntut selepas kematian.

From Media