Warashah Taqwiyah: Pengajian Akbar Mustolah Hadis & Pengijazahan Sanad

Warashah Taqwiyah: Pengajian Akbar Mustolah Hadis & Pengijazahan Sanad

  • Post by:
  • October 21, 2023
  • Comments off

Program Warashah Taqwiyah: Pengajian Akbar Mustolah Hadis & Pengijazahan Sanad

Tarikh: 21 Oktober 2023 (Sabtu)
Masa: 9.00 pagi – 5.00 petang
Penceramah: Maulana Hussien Abdul Kadir al-Yusufi

Lets Watch

Siaran rakaman di bawah:

Categories: Past Events, Webinar