Chapter in Book

Dimensi Baharu Zakat di Malaysia

Sistem zakat dan filantropi amnya telah berkembang pesat diseluruh dunia. Di Malaysia khasnya, sistem zakat ini semakin diterima umum sebagai medium pembangunan ekonomi dan jaminan sosial masyarakat. Sistem ini mempunyai potensi yang
besar, maka ia perlu diperkasa dan dilonjakkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kewangan Islam negara. Bidang zakat serta kehartaan umat Islam sangat penting untuk dibincangkan oleh para akademik dan badan pelaksana sebagai satu platform terbaik untuk meletakkan bidang pengurusan harta Islam sejajar dengan bidang-bidang lain yang sedang bergerak maju ke hadapan. Usaha melestari sistem ekonomi Islam khususnya filantropi seperti zakat sangat penting dalam meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi umat Islam.

Terdapat pelbagai isu kontemporari khasnya tentang zakat dalam aspek fiqh, pengurusan, dakwah, pendidikan, perundangan, dan sebagainya perlu dikongsi oleh ahli akademik, sarjana Islam serta pemain industri bagi memastikan pelaksanaannya memenuhi tuntutan syarak serta memberi motivasi dan impak positif kepada masyarakat. Kesemua konsep yang diutarakan melalui buku ini harus mampu untuk diketengahkan dalam aliran arus perdana supaya berupaya untuk mendepani arus globalisasi ekonomi dunia yang semakin mencabar, apatah lagi menjalani situasi ekonomi pasca pandemik COVID-19. Sudah tiba masanya masyarakat Islam untuk didik dengan kebertanggungjawaban sosial dengan memperkasa budaya memberi dalam kehidupan, bukan mengejar keuntungan dunia semata-mata. Masyarakat yang diterapkan dengan perasaan kasih sayang, keprihatinan dan kepedulian sudah
tentu dapat menstabilkan kehidupan masyarakat kini yang sedang mengalami detik-detik mencabar, bukan sahaja dalam aspek ekonomi, malah survival manusia.


Adalah diharapkan agar penerbitan buku ini dapat menjadi wadah diskusi yang sangat penting bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang bidang zakat. Usaha ini perlu dipergiat lebih lagi supaya bahan-bahan bacaan berkaitan subjek
yang amat penting ini tidak putus dan terhenti setakat ini sahaja. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak penerbit, para editor dan semua penulis buku ini, kerana telah berjaya mewujudkan wadah dakwah zakat khusus kepada masyarakat.
Semoga usaha yang dicurahkan dalam menerbitkan buku ini mendapat ganjaran dan pahala disisi Allah SWT.

Share:

Article by Topic

Fiqh Zakat

Tinjauan Awal Aplikasi Hukum Zakat Ke Atas Matawang Kripto Dan Token Digital

Editor:

Ahmad Husni Abd Rahman & Muhammad Furqan Bin Abdullah

Pentafsiran Hamka Dalam Tema Fiqh Zakat Ke Arah Maslahah Masyarakat

Editor:

Muhammad Yusry

Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Dimensi Baharu Kutipan Dan Agihan Zakat

Editor:

Mohd Izzuddin Bin Mohd Noor & Fatimah Nadirah Binti Mohd Noor

Ijtihad Tahqiq Al-Manat Dalam Isu Zakat Asnaf Muallafah Qulubuhum Di Malaysia

Editor:

Muhammad Safwan Harun, Muhammad Ikhlas Rosele & Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain

Issues On Zakah Assessment In Malaysian Islamic Financial Institutions

Editor:

Nor Aini Ali, Suhaili Sarif , Nor ‘Azzah Kamri & Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi

Keunikan Ijtihad Dan Fatwa Zakat Dalam Dimensi Baharu Wabak Covid-19 Di Malaysia

Editor:

Muhammad Yusry

Tinjauan Awal Hukum Zakat Ke Atas Pendapatan Pemilik Akaun Media Sosial

Editor:

Ahmad Husni Abd Rahman & Muhammad Furqan Bin Abdullah

Pengenaan Zakat Ke Atas Hutang Lapuk Menurut Perspektif Fiqh

Editor:

Muhammad Ikhlas Rosele , Luqman Hj. Abdullah & Wan Marhaini Wan Ahmad

Pentadbiran Zakat

Kepentingan Sifat-Sifat Terpuji (Mahmudah) Bagi Meningkatkan Kesedaran Pembayar Zakat Dalam Kalangan Usahawan Sosial Di Malaysia

Editor:

Mohd Adib Abd Muin, Mohd Sollehudin Shuib, Azizah Che Omar, Mohd Faisal Mustaffa & Mohd Suraidi Saad

Pelaporan Kewangan Institusi Zakat Di Malaysia: Satu Cadangan Kerangka Kerja Syariah

Editor:

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan

The Growth Trend Of Zakat Collection Based On Gold Price, Nisab And Macroeconomic Variables

Editor:

Najiha Omar & Khairil Faizal Khairi

Dimensi Baharu Dalam Pengurusan Agihan Zakat Di Malaysia

Editor:

Azman Ab Rahman & Afaf Sukari

Ekonomi Politik Dan Tadbir Urus Zakat Pulau Pinang: Tumpuan Khusus Kutipan Dan Agihan

Editor:

Mohd Syakir Mohd Rosdi & Mohammad Najwa Mohamed Hasbullah

Mencapai Kutipan Zakat Optimum Melalui Dasar Pengkorporatan

Editor:

Suhaili Sarif & Muhsin Nor Paizin

Keberkesanan Model Transformasi Usahawan Asnaf Oleh Lembaga Zakat Selangor

Editor:

Khairul Azhar Meerangani, Mohd Zaid Mustafar, Mohammad Fahmi Abdul Hamid & Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz

Musa’adah Khas Khaira And Musa’adah Khaira Siswa One-Off Aid During Covid-19, Malaysian Pandemic Movement Control Order

Editor:

Muhsin Nor Paizin

The Effectiveness Of Zakat In The Economic Empowerment Community By Rumah Zakat In Yogyakarta

Editor:

Selamat Muliadi & Januariansyah Arfaizar

 

Konsep Wakalah: Pengalaman Pusat Pungutan Zakat – Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Editor:

Muhammad Fakhrurrazy Md Ariff

 

Pengamalan Fintech Di Institusi Zakat Di Malaysia

Editor:

Mohamad Noor Sahidi Bin Johari

Editorial

Muhammad Ikhlas Rosele

Universiti Malaya

Mohamad Noor Sahidi Johari

Akademi Zakat

Muhsin Nor Paizin

Akademi Zakat