Monthly Archives: January 2021

Talk@FEM

  • January 25, 2021
  • Comments off

AZKA mengadakan kerjasama dengan Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam program Talk@FEM. Program Talk@FEM ni telah bermula pada awal tahun 2020 dan ini merupakan satu program yang menjemput para cendiakawan dalam berkongsi pendangan dan pendapat dalam mengupas isu-isu semasa kewangan islam. Pada 25 Januari 2021, program Talk@FEM ini telah menjemput […]

Read More

AZKA Live Webinar: Urus Kewangan Anda 2021

  • January 14, 2021
  • Comments off

Tahun 2020 merupakan satu tamparan hebat di dalam kehidupan kita. Kesan Pandemik Covid-19 yang melanda di negara kita benar-benar mengubah ekonomi dan cara hidup kita semua dengan norma baharu. Mungkin ada dikalangan kita yang terkesan disebabkan kehilangan pekerjaan dan kekurangan wang simpanan. Namun begitu, kita tidak boleh mengalah dan ayuh bangkit merancang azam baru terutama […]

Read More