Talk@FEM

Talk@FEM

  • Post by:
  • January 25, 2021
  • Comments off

AZKA mengadakan kerjasama dengan Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam program Talk@FEM. Program Talk@FEM ni telah bermula pada awal tahun 2020 dan ini merupakan satu program yang menjemput para cendiakawan dalam berkongsi pendangan dan pendapat dalam mengupas isu-isu semasa kewangan islam.

Pada 25 Januari 2021, program Talk@FEM ini telah menjemput Tn Haji Ahmad Shukri Yusoff, Ketua Pegawai Eksekutif, Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP) bagi menyampaikan syarahan dengan tajuk Pengurusan Institusi Zakat-Refleksi dan Cadangan Jalan ke Hadapan untuk Dasawarsa 2020. Talk@FEM diadakan secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom.

Muat turun kertas pembentangan sebagai rujukan:

Categories: Past Events