Temubual Pelajar Universiti Malaya (UM) Projek Tahun Akhir

Temubual Pelajar Universiti Malaya (UM) Projek Tahun Akhir

Google Meet
4 Jan 2022

04 Januari 2021, telah diadakan satu temubual bersama pelajar Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaya. Tajuk projek yang sedang dijalankan oleh pelajar tersebut adalah Strategi dan Cabaran Perlaksanaan Etika Kerja Islam di Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.

Semoga dengan temubual yang dijalankan dapat membantu pelajar terbabit menghasilkan satu dapatan yang boleh ditambah baik bagi PPZ-MAIWP.

From Media