Perbincangan Meja Bulat Tawriq Wakaf 2020

Perbincangan Meja Bulat Tawriq Wakaf 2020

Dewan Senat, Canselori, USIM
18 Feb 2020

Tema: Membuka Potensi Tawriq Wakaf Melalui Inovasi Kaedah Pencairan Kearah Pengukuhan Dan Kelastarian Institusi Wakaf di Malaysia

Perbincangan Meja Bulat Tawriq Wakaf yang merupakan satu inovasi cetusan idea YBhg Datuk Dr Mohd Daud Bakar, Pengerusi Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia di mana kaedah tawriq ini mencairkan tanah wakaf sebagai salah satu manifestasi bagi mengoptimumkan sumber sedia ada untuk menjana pendapatan berasaskan wakaf untuk menghidupkan semula aset–aset wakaf yang belum produktif dan lebih malang lagi terbiar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Islam

From Media