Pada 20 Disember 2021, berlakunya satu majlis yang julung kalinya diadakan iaitu menandatangai Memorandum Persafahaman antara Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MAIWP).

Antara tujuan MoU ini adlaah menggalakkan warga KPBKL mendalami ilmu zakat, di samping kerjasama penyelidikan, pembinaan modul baru dalam menyebarluas dakwah zakat.

Antara Intipati MoU adalah:

  • Bekerjasama dalam memberi kesedaran pengurusan zakat dikalangan kakitangan KPBKL
  • Menggalakkan kakitangan KPBKL dari semasa ke semasa membuat potongan gaji zakat ke PPZ-MAIWP
  • Menggalakan penyertaan Prog. Pensijilan Profesional AZKA eLearning, iaitu satu kursus tambahan seiring keperluan reskilling dan upskilling sebelum bergraduasi
  • Menggalakkan penyertaan Prog. Pensjilan Profesional di kalangan pensyarah dan kakitangan KPBKL bagi memenuhi Continuing Professional Development (CPD)
  • Mewarwarkan penglibatan pelajar KPBKL mendaftar sebagai Sahabat Zakat PPZ-MAIWP


Setiap orang pun boleh turut serta. Jom layari https://www.openlearning.com/azka