Monthly Archives: February 2021

AZKA Live Webinar: Teknik Bacaan Pantas Golongan Pekerja

  • February 26, 2021
  • Comments off

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Membaca itu tidak hanya pada zahir saja namun ia memerlukan satu teknik agar apa yang dibaca itu mendatangkan kefahaman. Masalah sering timbul apbila ada segelintir pekerja yang gagal menguasai teknik membaca dengan pantas dan berkesan. Bukan itu sahaja, kelemahan dalam […]

Read More

AZKA Live Webinar: Pilih Untuk Boros @ Urus?

  • February 10, 2021
  • Comments off

Budaya menabung atau menyimpan wang adalah perkara asas yang perlu di jadikan budaya dalam kehidupan untuk persediaan serta kesenangan pada masa hadapan. Pengurusan kewangan yang lemah boleh menyebabkan seseorang individu itu terasa tertekan dengan kehidupan harian dan ini menyebabkan salah satu punca kerosakan kesejahteraan keluarga. Sememangnya berbelanja adalah merupakan satu lumrah inidividu bagi memberi ganjaran […]

Read More