AZKA Live Webinar: Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19

AZKA Live Webinar: Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19

  • Post by:
  • June 25, 2020
  • Comments off

Pada 11 Mac 2020, World Helath Organization (WHO) telah mengisytiharkan Wabak Covid-19 sebagai  Pandemik. Wabak Covid-19 bermula di Wuhan China pada akhir Disember 2019. Sehingga 26 Mei 2020 CPCR Kebangsaan dan WHO melaporkan jumlah keseluruhan kes berkait COVID-19 sebanyak 5,497,725, di mana Malaysia mencatat sebanyak 7,604 kes (1.13%) dari keseluruhan kes seluruh dunia.

Ia telah memberi kesan ekonomi global yang buruk apabila beberapa negara melaksanakan perintah berkurung dalam usaha membendung virus itu yang telah merebak ke seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali.

AZKA Live Webinar ini yang julung kali diadakan akan dipengerusikan oleh Pengurus Akademi Zakat (AZKA) dan akan di ucap tama oleh Sahibus Samahah Dr. Luqman Hj. Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan

Berikut adalah Kertas Pembentangan yang boleh di muat turun sebagai rujukan:-

Categories: Past Events