Monthly Archives: March 2020

Muzakarah Zakat Aset Digital 2020

  • March 4, 2020
  • Comments off

Muzakarah zakat merupakan antara medium penting perbincangan terhadap isu-isu semasa berkaitan zakat di Malaysia. Ia dapat memberikan input penting serta satu bentuk penyampaian ilmu dan maklumat dalam kalangan institusi zakat khususnya dan masyarakat awam keseluruhannya. Muzakarah Zakat kali ini akan membincangkan mengenai zakat aset digital yang memfokuskan mengenai konsep, status hukum dan prospek kutipan zakat […]

Read More