Temubual Pelajar Universiti Malaya (UM) Projek Tahun Akhir

Temubual Pelajar Universiti Malaya (UM) Projek Tahun Akhir

04 Disember 2021, telah diadakan satu sesi temubual bersama pelajar Ijazah Sarjana Muda dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tajuk projek yang sedang dijalankan oleh pelajar tersebut adalah Strategi dan Cabaran Perlaksanaan Etika Kerja Islam di Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.

Semoga dengan temubual yang dijalankan dapat membantu pelajar terbabit menghasilkan satu dapatan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat Islam seluruhnya.

Categories: Past Events
Tagged: