Monthly Archives: July 2021

AZKA Live Webinar: Pemerkasaan Tadbir Urus Institusi Zakat

  • July 29, 2021
  • Comments off

Di Malaysia, urusan kutipan dan pengagihan zakat adalah tertakluk dibawah kelolaan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Sedia maklum urusan pentadbiran bagi kutipan dan agihan zakat adalah merupakan kuasa negeri. Oleh yang demikian, setiap negeri mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam memajukan institusi zakat tersebut. Pentadbiran institusi zakat yang berkesan dapat meningkatkan tahap sosio ekonomi umat islam […]

Read More