Yearly Archives: 2022

Faktor-Faktor Peningkatan Kutipan Dan Pembayar Zakat Ketika Pandemik Covid-19

Kajian yang bertajuk “Faktor-faktor peningkatan kutipan dan pembayar zakat ketika pandemik Covid-19” adalah bertujuan untuk membuat satu analisis peningkatan prestasi bilangan pembayar dan jumlah kutipan zakat dalam tempoh Pandemik Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Faktor-faktor tersebut ialah pematuhan membayar zakat, keyakinan, pengetahuan mengenai zakat, motivasi membayar zakat, kaedah membayar zakat, peraturan zakat dan ahli lembaga pengurusan serta perkaitan faktor tersebut dengan niat membayar zakat. Kerangka kajian adalah berdasarkan kepada Theory of Planned Behavior.

Read More

Teknologi Blockchain Berasaskan Kontrak Pintar Di Dalam Memastikan Keberkesanan Dan Ketelusan Pungutan Zakat

Objektif pembangunan projek ini adalah seperti berikut:
1. Merumuskan fungsi platform blockchain dengan sistem pungutan zakat yang dilaksanakan.
2. Merancang dan mengembangkan blockchain pungutan zakat melalui platform kontrak pintar (smart contract) berasaskan Distrubuted Hyperledger Technology.
3. Meningkatkan kemampuan perisian(demo blockchain pungutan zakat) dari segi ketelusan, kebolehkesanan dan laporan terkini (real time) yang berkaitan dengan transaksi pungutan dan seterusnya meningkatkan keyakinan orang ramai dalam pembayaran zakat.

Read More

Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam

Kajian “Pengenaan Zakat Ke Atas Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam” ini dijalankan berpandukan tiga objektif utama, iaitu;
1. Menjelaskan konsep aset digital dan kedudukannya dalam hukum islam
2. Mengkaji kedudukan aset digital sebagai aset yang wajib dizakatkan dalam hukum Islam
3. Menganalisis isu-isu hukum dalam perlaksanaan zakat ke atas aset digital.

Read More

Parameter Harta Syubhah dan Kewajipan Berzakat Terhadapnya

Kajian ini cuba mengetengahkan sebab-sebab berlakunya isu syubhah dalam harta disamping menjelaskan panduan, kaedah dan pembahagian yang diletakkan oleh Imam al-Ghazali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian ini juga cuba untuk mengusulkan jawapan kepada beberapa persoalan yang sering ditimbulkan oleh sesetengah pihak berkaitan harta syubhah dalam pendapatan dan transaksi kewangan merangkumi gaji, perniagaan, penerimaan wang, keuntungan pelaburan, perniagaan dari modal haram dan sebagainya.

Read More

Taksiran Zakat Perniagaan Bagi Institusi Perbankan Islam dan Koperasi: Analisis Kandungan

Kajian ini memberi fokus kepada perakaunan zakat perniagaan bagi institusi perbankan Islam dan koperasi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diguna pakai bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi. Selain itu, kajian ini juga akan mengemukakan cadangan format taksiran zakat perniagaan bagi syarikat berasaskan perkhidmatan perbankan Islam dan koperasi yang komprehensif dan praktikal. Institusi zakat disaran menyediakan format atau templat taksiran zakat perniagaan khusus mengikut bentuk perniagaan yang lengkap dan komprehensif.

Read More

Kenali AZKA Corner (No. 4) @ KITAB

AZKA Corner keempat berada di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang. Ia diwujudkan dengan kerjasama Etiqa Takaful. Disini, buku-buku zakat banyak dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar, penysarah serta penyelidik yang berminat mendalami tentang zakat. Lokasi AZKA Corner @ KITAB: Pulau Pinang (https://goo.gl/maps/WgBdiJyC2ynYcQ1U7) Untuk lebih banyak info layari https://azka.zakat.com.my/azkacorner/

Read More

AZKA Meeting With Steering Committee Enabling Centre To Empower Autism

  • March 9, 2022
  • Comments off

AZKA meeting with Steering Committee Enabling Centre To Empower Autism. Originally this idea was proposed by Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) to support autism groups by providing them jobs and skill to enhance their live sustainability. This project continue support by NGOs and the zakat industry. We hope this project will be successful and transform […]

Read More

AZKA Participation In “Webinar Pembangunan Kandungan Digital Ke Arah Melahirkan Generasi Berminda Islami”

  • March 8, 2022
  • Comments off

AZKA had the opportunity to participate in “Webinar Pembangunan Kandungan Digital Ke Arah Melahirkan Generasi Berminda Islami” organized by the Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). This webinar aims to increase public awareness and understanding of the need to create digital content to develop the Islamic mindset among children. The webinar had discussed on: The influence […]

Read More

AZKA Research Discussion Session Universiti Teknologi Petronas (UTP)

  • March 7, 2022
  • Comments off

AZKA research discussion session between Akademi Zakat (AZKA-PPZ) and Dr. Muhammad Pisol bin Mohd @ Mat Isa. The discussion was conducted by researcher to brief on current status research entitled “Zakat Mustaghallat: Suatu Analisis Terhadap Potensi Kutipan Zakat Al-Mustaghallat Di Wilayah Perseketuan” The main objectives of this research are: To study the law and practice […]

Read More

AZKA Corner @ Pej. Mufti W.P

  • March 3, 2022
  • Comments off

AZKA Corner yang kelapan ditubuhkan di Pejabat Mufti Wilayah Perseketuan di Putrajaya. Ditubuhkan pada Mac 2022 dan merupakan AZKA Corner yang pertama di tubuhkan selain di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Penubuhan ini sekaligus mengeratkan kerjasama yang sudah lama terjalin dengan Pejabat Mufti Wilayah Perseketuan. Usaha murni ini merupakan satu usaha demi mengangkat zakat kepada perhatian […]

Read More